Join Us
ฝ่ายการตลาด
พนักงานขาย(Part Time)
4 Position(s)
พนักงานชงชิม
1 Position(s)
พนักงานร้านกาแฟ
4 Position(s)
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1 Position(s)
Sales Executive (ประจำสาขาเอกมัย)
1 Position(s)
Shop Staff (ประจำสาขาเอกมัย)
1 Position(s)
ผู้จัดการสาขา
1 Position(s)