Join Us
ฝ่ายการตลาด
พนักงานบัญชีลูกหนี้
1 Position(s)
ผู้จัดการฝ่ายขาย(โรงผลิตน้ำแข็ง,น้ำดื่ม)
1 Position(s)
พนักงานขาย(Part Time)
4 Position(s)
พนักงานร้านกาแฟ
4 Position(s)
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1 Position(s)
Sales Executive (ประจำสาขาเอกมัย)
1 Position(s)
Shop Staff (ประจำสาขาเอกมัย)
1 Position(s)