Join Us
ฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายการวิเคราะห์ตลาดภายในประเทศ
1 Position(s)
เจ้าหน้าที่Packaging
1 Position(s)
พนักงานบัญชีลูกหนี้
1 Position(s)
ผู้จัดการฝ่ายขายน้ำดื่ม
1 Position(s)
พนักงานขาย(Part Time)
4 Position(s)
พนักงานร้านกาแฟ
4 Position(s)
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยตลาด
1 Position(s)
Sales Executive (ประจำสาขาเอกมัย)
1 Position(s)
Shop Staff (ประจำสาขาเอกมัย)
1 Position(s)