ร่วมงานกับเรา
ฝ่ายการตลาด
พนักงานขาย(Part Time)
ตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
พนักงานชงชิม
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
พนักงานร้านกาแฟ
ตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
Sales Executive (ประจำสาขาเอกมัย)
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
Shop Staff (ประจำสาขาเอกมัย)
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ผู้จัดการสาขา
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา