ร่วมงานกับเรา
ฝ่ายการตลาด
พนักงานบัญชีลูกหนี้
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ผู้จัดการฝ่ายขาย(โรงผลิตน้ำแข็ง,น้ำดื่ม)
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
พนักงานขาย(Part Time)
ตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
พนักงานร้านกาแฟ
ตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
Sales Executive (ประจำสาขาเอกมัย)
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
Shop Staff (ประจำสาขาเอกมัย)
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา