ร่วมงานกับเรา
ฝ่ายวิศวกรรม
ช่างไฟฟ้า
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ผู้ช่วยวิศวกร
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
พนักงานโยนฟืน
ตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
ช่างเชื่อม
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา