ร่วมงานกับเรา
ฝ่ายวิศวกรรม
ช่างเขียนแบบเครื่องกล
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ช่างเชื่อม
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา