ร่วมงานกับเรา
ฝ่ายวิศวกรรม
ช่างเขียนแบบเครื่องกล
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ช่างซ่อม-สร้าง
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ช่างซ่อมบำรุง
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
ช่างไฟฟ้า
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
วิศวกรไฟฟ้า
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา