ร่วมงานกับเรา
ฝ่ายจัดซื้อทั่วไป/สโตร์
พนักงานข้อมูล
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
พนักงานรายวัน(สโตร์)
ตำแหน่งว่าง 2 อัตรา