ร่วมงานกับเรา
ฝ่ายอาคารสถานที่
สามารถทำงานในพื้นที่มีกลิ่นเหม็นได้
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา