ร่วมงานกับเรา
ฝ่ายผลิต
Supervisor
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
พนักงานรายวันคุมเครื่องกะกลางวันและกะกลางคืน
ตำแหน่งว่าง 2 อัตรา