ร่วมงานกับเรา
ฝ่ายผลิต
พนักงานรายวันคุมเครื่องกะกลางวันและกะกลางคืน
ตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
พนักงานรายเหมา(ตัดหัวปลา)
ตำแหน่งว่าง 20 อัตรา