ร่วมงานกับเรา
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC)
พนักงานรายวัน(คิวซีระบบน้ำ)
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
QC Supervisor
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา