ร่วมงานกับเรา
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC)
พนักงานรายวันคิวซี(คาริเบรชั่น)
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา