ร่วมงานกับเรา
ฝ่ายทรัพยากรน้ำ
พนักงานรายวัน(ระบบน้ำเสีย)
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
พนักงานรายวัน(ระบบน้ำดี)
ตำแหน่งว่าง 1 อัตรา