ร่วมงานกับเรา
ฝ่ายผลิตสินค้าแปรรูป
พนักงานรายวัน(ไลน์ผลิตลูกชิ้น)
ตำแหน่งว่าง 3 อัตรา