ร่วมงานกับเรา
ฝ่ายผลิตสินค้าแปรรูป
พนักงานรายวันผลิตลูกชิ้น
ตำแหน่งว่าง 2 อัตรา