ร่วมงานกับเรา
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC)
พนักงานรายวัน(คิวซีระบบน้ำ) 1 อัตรา