Logo2

 

บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
MANA FROZEN FOODS CO.,LTD.

mana

คุณ มานะ ศรีพิทักษ์

ประธานกลุ่มธุรกิจแมนเอ

ประวัติการศึกษา

–ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
–ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
–หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.)


ตำแหน่งที่สำคัญ (ปัจจุบัน)

–ประธานสหกรณ์ประมงนอกน่านน้ำไทย
–ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ สมาคมประมงนอกน่านน้ำไทย
–ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
–ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ สมาคมปลาป่นไทย
–ที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสงขลา
–กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาการวิจัยและการเกษตร (องค์การมหาชน (สวก.))
–กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
–กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
–ประธานชมรมนิด้า สงขลา


วันที่ก่อตั้งบริษัท
7 กันยายน 2533ประวัติองค์กร

          กลุ่ม แมนเอ เริ่มจากธุรกิจประมง ประกอบด้วยเรือประมง โรงน้ำแข็ง โรงปลาป่น ห้องเย็น ก่อนที่ จะดำเนินธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง ปัจจุบันถือว่ากลุ่มแมนเอ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจ ประมงอย่างครบวงจรระดับแนวหน้าของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นคุณภาพและ ความปลอดภัยใน อาหารเป็นหลัก ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความเอาใจใส่ในการผลิต เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภค 

 

 

 

บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่:
address ที่อยู่: 3/2 หมู่ 7, ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง, อำเภอเมือง,
      จังหวัดสงขลา ประเทศไทย 90000
call โทรศัพท์: (6674) 317-800  
fax Fax: (6674) 317-811

        Email: manafish@manafish.com

 

 

สำนักงานขาย:
address ที่อยู่: 222/3 ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง                    จังหวัดสมุทรปราการ 10270
call โทรศัพท์: 02-701-6960 , 02-701-7956

        Email: manabkk@truemail.co.th 

 

 

  

lacator 2

address ที่อยู่: ตึก Bangkok Mediplexห้อง 2/5ชั้นพลาซ่า ซอยสุขุมวิท          42แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
call โทรศัพท์: 02-077-5864

ร่วมงานกับเรา   ติดต่อเรา   เกี่ยวกับเรา


Copyright © 2017  MAN A FROZEN FOODS CO., LTD. All Rights Reserved.

099802

Please publish modules in offcanvas position.