Logo2

 

บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
MANA FROZEN FOODS CO.,LTD.

บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จำกัด

 ใบสมัครงานรายวัน

 


 

ประวัติส่วนตัว

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
Name Surname อายุ
วัน เดือน ปี เกิด

เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
ส่วนสูง น้ำหนัก
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์ มือถือ อีเมล์
เลขที่บัตรประชาชน วันที่ออกบัตร


วันหมดอายุ

 


 

ประสบการณ์การทำงาน

1. ชื่อที่ทำงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ประเภทธุรกิจ ระยะเวลา ตำแหน่ง
เงินเดือน เหตุผลที่ลาออก หน้าที่โดยสังเขป
สวัสดิการ

2. ชื่อที่ทำงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
ประเภทธุรกิจ ระยะเวลา ตำแหน่ง
เงินเดือน เหตุผลที่ลาออก หน้าที่โดยสังเขป
สวัสดิการ
 

ข้อมูลเพิ่มเติม


1. ท่านมีรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ส่วนตัว ที่สามารถนามาใช้ในธุรกิจของบริษัทได้

ประเภท หมายเลข
ประเภท หมายเลข

2. ท่านเคยถูกจำคุกหรือไม่
  ระบุคดี

3. ท่านเคยไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อเนื่องในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
  ระบุโรค

4. ท่านเคยบาดเจ็บสาหัส หรือเคยรับการผ่าตัด หรือเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในรอบ 5 ปีหรือไม่
  ระบุโรค

5. ท่านมีโรคประจำตัวอะไรบ้าง
  ระบุโรค

6. ท่านเคยถูกให้ออกจากงานด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่
  เพราะ 

บุคคลอ้างอิง


บุคคลที่สามารถรับรองท่านได้2คน

1. ชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์ อาชีพ
ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขติดต่อ

2. ชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์ อาชีพ
ที่อยู่ที่ทำงาน หมายเลขติดต่อ


โปรดกรอกรหัส   Refresh


ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในใบสมัครทั้งหมดนี้ เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอม และจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับบริษัทในการตรวจสอบประวัติของข้าพเจ้าต่อเจ้าหน้าที่ปกครองของรัฐ และกับนายจ้างเก่า ข้าพเจ้าเข้าใจเป็นอย่างดีว่าหากภายหลังพบว่ารายละเอียดข้อความในใบสมัครนี้และ/หรือเอกสารที่นำมาแสดงหรือให้ไว้ไม่เป็นความจริง รวมทั้งหากพบว่าข้าพเจ้ามีประวัติไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่จะเข้ารับงาน บริษัทสามารถเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย หรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงบริษัทมีสิทธิที่จะไม่รับข้าพเจ้าเข้าทำงานหากพบว่าผลการตรวจร่างกายเพื่อเข้าทำงานของข้าพเจ้าไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้

 

 

 

บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด

สำนักงานใหญ่:
address ที่อยู่: 3/2 หมู่ 7, ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง, อำเภอเมือง,
      จังหวัดสงขลา ประเทศไทย 90000
call โทรศัพท์: (6674) 317-800  
fax Fax: (6674) 317-811

        Email: manafish@manafish.com

 

 

สำนักงานขาย:
address ที่อยู่: 222/3 ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง                    จังหวัดสมุทรปราการ 10270
call โทรศัพท์: 02-701-6960 , 02-701-7956

        Email: manabkk@truemail.co.th 

 

 

  

lacator 2

address ที่อยู่: ตึก Bangkok Mediplexห้อง 2/5ชั้นพลาซ่า ซอยสุขุมวิท          42แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
call โทรศัพท์: 02-077-5864

ร่วมงานกับเรา   ติดต่อเรา   เกี่ยวกับเรา


Copyright © 2017  MAN A FROZEN FOODS CO., LTD. All Rights Reserved.

099803

Please publish modules in offcanvas position.